Bello

Liedjes in korte broek

 
Sommige dingen waren vroeger ontegenzeggelijk beter. Ooit was Wageningen per spoor bereikbaar, het goederentreintje Bello herinnerde daar nog flauwtjes aan tot in de jaren zestig van de vorige eeuw. Anno 2006 is Wageningen de enige universiteitsstad zonder spoorverbinding. De nieuwe Valleilijn verbindt Wageningen nu met Amersfoort. Maar de zuidelijkste kilometers gaan nog altijd per bus. De roep om Bello zal zo nooit verstommen.