Vintage Blues

Blaogeninge

Muziek van toen met de techniek van toen. Een combinatie die bij mij alleen maar warme gevoelens oproept. De gebrekkige technische mogelijkheden werden ruimschoots gecompenseerd door een grote vindingrijkheid...en de liefde voor muziek...
George